ماشین آلات معدنی

همه چیز درباره سنگ شکن و دیگر تجهیزات معدنی

قیمت فروش تاورکرین

فروش تاورکرین 6تن 643 بازو 42 قیمت 190 میلیون

فروش تاورکرین 8 تن 646G بازو 42 قیمت 230 میلیون

فروش تاورکرین 8 تن 646H بازو 45 قیمت 235 میلیون

فروش تاورکرین 8 تن G20 بازو 55 قیمت 410 میلیون

فروش تاورکرین 10 تن Fo23 بازو 50 قیمت 500 میلیون ساخت 2003

فروش تاورکرین 10 تن H25 بازو 55 قیمت 510 میلیون

فروش تاورکرین 12 تن H30/30 بازو 60 قیمت 770 میلیون

فروش تاورکرین 6تن zoomlion بازو 56 قیمت 380 میلیون کاملا نو و دست اول داخل کارتن

همه دستگاهای فوق با 40 متر ارتفاع و همراه با جک ، پمپ و کاج میباشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:19  توسط   | 

عملیات با گریدر


الف) پخش کردن مواد خاکی

ازمهمترین عملیات گریدر پخش کردن مواد ومصالح خاکی درسطح زمین است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفیت گریدر بستگی دارد ظرفیت گریدر تابع عواملی مانند قدرت موتورکشش ماشین اندازه وارتفاع تیغه میباشد مقدار موادی که گریدرمیتواند جابجاکند بسیارکمترازبولدوزراست بنابراین بهتراست موادی که باید توسط گریدر جابجا وتوزیع شود قبلا توسط ماشین آلاتی مانند بولدوزربرروی زمین پخش شده باشد تاارتفاع توده خاکی خیلی زیاد نباشد

ب) حمل مواد به کنارجاده

باتغییر زاویه تیغه گریدرقادرخواهد بودکه موادخاکی را به کنارمسیرحرکت هدایت کند دراین حالت موادخاکی درانتهای عقب گریدر انباشته شده ویک توده خاکی طولی درامتداد مسیرحرکت گریدر قرارگیرد زیرا درغیراینصورت قدرت کشش ماشین کم میشود وزاویه حمله به تیغه گریدر نیزتغییر میکند

ج) شیب بندهای دقیق

برای شیب بندهای دقیق باید تیغه را با زاویه کوچکی نسبت به امتداد قائم ثابت کرد وارتفاع تیغه ازسطح زمین باید طوری باشد که برآمدگی کوچک را بریده وگودالها را پرنماید بدین منظورهمواره باید مقدار موادخاکی درجلوی تیغه گریدرموجود باشد

د) کندن جوی

گریدر رامیتوان برای کندن جویهای ۷شکل وذوزنقه ای شکل به کاربرد ماکزیمم عمق جوی حدود ۳ فوت ( یک متر) وعرض آن حدود۴فوت است برای جویهای باابعاد بزرگتربهتراست ازخندق کن وبیل مکانیکی وسایل حفاری استفاده کرد

ه) بریدن وتراشیدن ترانشه ها

با تغییر زاویه گریدر وعمودکردن یا شیب زیاد لبه تیغه نسبت به سطح افق میتوان با حرکت درجهت طول ترانشه لبه های آنرا تراشید

البته دومسئله را باید درنظرگرفت اول اینکه نوع مصالح ترانشه ها سنگی وصخره ای نباشد چون به لبه تیغه آسیب رسانده ویا عمل تراشیدن را غیرممکن میسازد مسئله دوم تراشیدن قسمت های پایین ترانشه ومرتب کردن آنها است تادرهنگام تراشیدن قسمت های بالای ترانشه مانع حرکت گریدرنشوند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:58  توسط   | 

لودرها


بدون اغراق لودرکاربردی ترین ماشین درانجام کارهای ساختمانی وعمرانی است این ماشین که درانداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد وانعطاف پذیری زیادی که دارد ونیزبا تغییر جام می تواند بسیاری ازکارها رانجام دهد

لودر موارد استفاده بسیاری دارد که برخی ازآنها عبارتند ازایجاد خاکریزها حفاری زیرزمین بناها پرکردن خندقها وخاکریزی اطراف لوله های کارگذاشته شده درکانالها بارکردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن وحمل مصالح ساختمانی

به ماشین لودرمیتوان انواع ملحقات را نصب کرد وکاربردهای دیگری ازآن گرفت نظیربرف روب کانال کن لوله برلوله گذار جرثقیل لیفت تراک

 

انواع لودر

 

الف) لودرچرخ لاستیکی

این لودرها دراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد فشاروارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغییرمیزان باد لاستیکها تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکهاوجوددارد درضمن درزمینهای خیس وگل آلود نیزکارکردن بالودرچرخ لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کاربرد نوعی ازلاستیکهای جدید ساخته شده اند که دارای عاجهای خیلی ضخیمی هستند ومیتوانند درمناطق سنگی کارکنند این لودرها بردونوع معمولی وکمرشکن هستند

نوع کمرشکن که بیشتر درلودرهای بزرگ بکاربرده میشوند ودارای نوعی شاسی هستند که قسمت عقب لودررابه قسمت جلو توسط یک مفصل متصل میکنند این حالت مفصلی قدرت مانوروشعاع گردش ماشین را نسبت به شاسی های ثابت ( غیرمفصلی ) زیاد میکند درانواع مدرن این ماشین آلات ازسیستمهای فرمان وکنترل هیدرولیکی والکتریکی جهت راحتی وعملکرد بهترراننده استفاده شده است سیستم فرمان این ماشین ها به دونوع است درلودرهای معمولی سیستم فرمان بوسیله فرمان وحرکت چرخها عمل میکند امادرنوع کمرشکن سیستم فرمان به وسیله دوجک هیدرولیکی عمل می نماید

 

ب) لودرهای چرخ زنجیری

لودرهای چرخ زنچیری مانند لودرهای چرخ لاستیکی عمل کی کنند بااین تفاوت که فشارکمی که برزمین وارد می کنند باعث میشود که لودرهای با چرخ زنجیردار بتوانند درزمینهایی کارکنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیک درنیستند اصطکاک زیاد آنها بازمین باعث میشودکه بتوانند نهایت استفاده راازقدرت موتوردرکند زمین بنمایند وچون زنیرداراند هنگام کاردرمناطق دارای سنگهای تیزخطرپاره شدن لاستیک وجود ندارد لودرهای زنجیردار قادربه حرکت برروی سطحهای باشیب جانبی ۳۵%میباشند درصورتی که این رقم برای لودرچرخ لاستیکی ۱۵% است همچنین لودرزنجیردار میتواند ازشیب ۶۰% بالابرود درحالیکه این رقم برای لودرلاستیک دار به حدود ۳۰% محدود میشود سرعت لودرزنجیردار خیلی کمترازلودرلاستیک داربوده به همین علت درمواردی که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگیری زیاد باشد راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است

 

ج) بکهولودر

این ماشین آلات درواقع لودرهای کوچکی هستند که درپشت خود یک بیل مکانیکی دارند وبرای کارهای سبک استفاده میشوند کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها وبیل های مکانیکی است به دلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری ازپروژه ها ی کوچک ازاین وسیله استفاده میشود بخصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:57  توسط   | 

انواع ماشین آلات معدنی و کاربرد آنها


تراکتورها و بولدوزرها

تراکتورازمهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام بارها ميباشد برروي تراکتورانواع لوازم مکانيکي را ميتوان نصب کرد لوازمي ازقبيل : بيل هاي مکانيکي ريپرها تيغه هاي بولدوزر دکل هاي لوله گذار جانبي کج بيل ها نهرکن ها وغيره به علاوه ازتراکتور استفاده هاي ديگري هم ميکنند نظيرکشيدن اسکريپر واگن وغيره .

تراکتورها ازموتورهاي ديزل که معمولا توربوشارژهستند نيروميگيرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتيک موجودهستند همچنين کنترل آنها به صورت کنترل هيدورليک ودنده اتوماتيک است تراکتورها بردونوع کلي چرخ زنجيري وچرخ لاستيکي ميباشند .

 

کاربرد

 

بولدوزرها موارد استفاده فراواني دارند که ازميان ميتوان به موارد زيراشاره کرد

1-تصطيح زمين وپاک سازي آن ازبوته ها وکنده هاي درخت

2-ايجاد راههاي اوليه درکوهستانهاي وزمينهاي سنگ لاخي

3-جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم هاي زياد

4-کمک به هل دادن اسکريپرها

5- پخش کردن خاک درخاکريزها

6-پشته کردن خاک درکنارنهرهاي ايجادشده

7- تصطيح وپاک سازي بقاياي مانده ازعمليات ساختماني

8-نگهداري راههاي موقت خاکي

9-پاک سازي گودالهاي کف معادن

 

انواع تراکتورها

الف – تراکتورهاي چرخ زنجيري

تراکتورهاي چرخ زنجيري انواع مختلفي دارد اين تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندي ميشوند دربسياري ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجيري مهم است زيرا مقدار حداکثر نيروي کششي که يک دستگاه تراکتور ميتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت توليدي موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضريت کشش سطح جاده اي که روي آن کارميکنند محدود ميباشد وجود زنجيره ها باعث ميشود که تراکتوربتواند درزمينهاي با مقاومت فشاري کم وقدرت کششي مناسب فعاليت داشته باشد

ب- تراکتور چرخ لاستيکي

تراکتورچرخ لاستيکي ازاين جهت ساخته شده که سرعت بيشتري درکشيدن وهل دادن اسکريپرها وکارهاي نظيرآن داشته باشد اين نوع ماشين ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجوددارد نوع دوچرخ آن حتما بايد بايک ماشين ديگر نظيراسکريپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع يک ديفرانسيل ودوديفرانسيل موجود است باين همه آسيب پذيري لاستيکهاي اين ماشينها درموقع کار درزمينهاي داراي سنگهاي تيزکه باعث بريده شدن لاستيک ميشود استفاده ازآن را دراين نوع زمينها محدود ميکند البته زنجيرها ي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيکها وجوددارد که ميتوان برازدياد اصطحکاک لاستيکها باسطح زمين آنها رابکاربرد

2-بيل هاي مکانيکي

بيل هاي مکانيکي ازاولين ماشين آلات مدرن ساختماني است که درعمليات خاکي بکاررفته است بيل هاي مکانيکي عمدتا" براي گود برداري درخاک وبارکردن آن با کاميون يا تريلي ويا تسمه نقاله ها بکارميرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداري درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخريب اوليه ميباشد

بيل هاي مکانيکي ازسه قسمت اساسي تشکيل شده است : ارابه – قسمت اتاقک گردان روي ارابه وقسمت الحاقي جلوي ماشين .

ارابه يا شاسي – شاسي به دونوع تقسيم ميشود شاسي چرخ زنجيري شاسي چرخ لاستيکي ( کاميون )

شاسي چرخ زنجيري با ثبات وقابل اطمينان براي اتاقک چرخنده فوقاني ايجاد ميکند و قابليت تحرک بسيارخوبي درمحل خاک برداري ايجاد ميکند درضمن به دليل سطح وسيع چرخها فشارکمي برروي خاک ايجاد ميکند که امکان کاربرروي خاکهاي سست را فراهم ميکند درموارد ي که برحسب نوع خاک اصطحکاک بيشتري مورد نيازبوده ومسئله لغزندگي وجود داشته باشد نقش زنجير درماشين اهميت پيدا ميکند درعوض اينگونه بيلها سرعت کمي دارند

شاسي هاي چرخ لاستيکي داراي سرعت حرکتي بيشتري بوده ولذا براي کارهاي کوچکي که تعداد سفرزياد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفيدترند اين نوع شاسي خودبردونوع است : نوع خود متحرک که ازاتاقک فرمان ميگرد ونوع ديگرکه درقسمت عقب کاميون نصب ميشود وآن را کاميوني ميگويند

سرعت نوع اول 50 وسرعت نوع دوم 80کيلومتر درساعت ميرسد .

انواع بيلهاي مکانيکي:

الف- بيل مکانيکي با جام معکوس

به اين بيل اسامي متعددي داده مي شود از قبيل:کج بيل – بيل پشت خم وبيل کششي.

اين بيلها در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي هستند وبراي حفاري مناسبند.

ب- بيل مکانيکي با سيستم کابلي

اين بيل مکانيکي عبارت است از اطاقک گرداني که سوار بر چرخها بوده ودر انتهاي جلويي آن بيل متصل شده است. اين بيل در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند.

ج- بيل کششي (دراگلاين)

بيل کششي دراگلاين ازيک اطاقک فرمان – جرثقيل – جام بيل کششي و کابلهاي لازم جهت کنترل قسمتهاي مختلف تشکيل شده است.بيل کششي قادر است در سطوح خيلي بالاتر وخيلي پايينتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمينهاي مورد استفاده قرار مي گيرد. بازوي طويل آن براي حفاري و تخليه مواد کنده شده مفيد بوده وزمان سيکل کار کوتاه از محاسن اين ماشين ميباشد.

د- جرثقيل

جرثقيل تشکيل شده از اطاق فرمان ويک تير بلند مشبک وقلب جرثقيل و معمولا براي باند کردن اجسام سنگين وحرکت دادن آنها بکار ميرود. با اتصال دستگاههاي مختلف به انتهاي تير مشبک بلند جرثقيل مي توان از استفاده هاي ديگري نمود.جرثقيل ها هم بر دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند که امروزه بيشتر هيدروليکي مي باشند.

3- اسکريپر

اسکريپرماشيني است که عمل بارگيري وحمل وتخليه مواد خاکي در مسافتهاي متوسط وزيادرا به تنهايي انجام مي دهد.

اسکريپرازسه قسمت اصلي تشکيل شده است : قسمت بارگير (جام ) ديوار جلويي قسمت بارگيروديواره عقب جام يا ديواره تخليه قسمت جام که معمولا سربازاست داراي يک تيغه برنده قابل تعويض درقسمت پايين ميباشد اين تيغه درحين بارگيري به داخل خاک نفوذميکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدايت ميکند . اين قسمت قابل حرکت بوده وميتواند پايين وبالابرود دراسکريپرها ي داراي بالابر قسمت بالابرجانشين ديواره جلويي جام ميشود ديواره عقب جام يا ديواره تخليه قابليت حرکت به عقب وجلورا دارد که با هل دادن خاک به تخليه بارکمک ميکند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:56  توسط   | 

تسهيلات خريد ماشين آلات معدني براي معدنكاران


رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، طي نشست خبري که ديروز در سازمان ايميدرو با حضور جمعي از خبرنگاران برگزار شد، تفاهم نامه سه جانبه اي را به منظور تامين و توليد ماشين آلات و صنايع معدني ميان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و بانك ملت، امضا كرد.

    مهدي کرباسيان در اين جلسه يکي از مهم ترين مشکلات معادن را کمبود ماشين آلات معدني و تجهيزات مورد نياز معدنکاران دانست و اظهار كرد: ايران بيش از 700 ميليارد دلار ذخاير معدني قطعي دارد که اميد است با بر داشتن مشکلات از سر راه اين صنعت از اين عقب ماندگي جدي که سال ها است در گير آن هستيم ، خارج شويم.

    همچنين وي اشاره کرد که يکي از مشکلاتي که بخش معدن به ويژه در بخش خصوصي با آن دست و پنجه نرم مي کرد بحث ماشين آلات معدني است که ظرف اين چند سال به شدت با کمبود آن مواجه بوده ايم و اين امر به سرمايه گذاري و حمايت ويژه نيازمند است. به گفته وي، خوشبختانه با همکاري بسيار نزديکي که با بانک ملت و حمايت هيات مديره آن داشته ايم، اولين موافقت نامه بين اين 3 بخش امضا شد و اعتباري که به اين موضوع تعلق مي گيرد با ضمانت صندوق بيمه معدني و با حمايت، مشارکت و ضمانت ايميدرو براي واردات و همچنين توليد ماشين آلات بخش معدن تخصيص خواهد يافت.

    کرباسيان افزود: در دنيا متوسط سهم معادن از GDP 11 درصد است در حالي که در کشور ما اين نسبت زير 5 درصد است و اين نشان دهنده آن است که در اين حوزه بايد کارهاي زيادي انجام شود.

    به گفته وي اين اولين قدمي است که موجب خواهد شد يکي از کمبود هاي حوزه معدن برطرف شود و حركت به سمت رشد سريع تر را شاهد باشيم.

    وي گفت: صندوق بيمه معدني که در اين تفاهم نامه حضور دارد يک صندوق بيمه اي است که حمايت هاي زيادي را در اين بخش مبذول داشته است. لذا اين صندوق بايد تقويت شود، از طرف ديگر پيش بيني شده بودجه امسال اين صندوق با پيشنهاد ما از 10 ميليارد تومان به 200 ميليارد تومان افزايش پيدا کند تا بتواند اثر گذاري خوبي داشته باشد.

    وي ادامه داد: متاسفانه بايد بگويم که يکي از تصميمات اشتباهي که در اواخر سال گذشته صورت گرفت آن بود که اين صندوق را در ليست واگذاري قرار داده بودند و ما اکنون از دولت تقاضا کرده ايم و قرار است در هيات واگذاري اين صندوق حاکميتي لغو واگذاري شود، تا بتواند وظايفش را انجام دهد.

    به گفته كرباسيان، با تقويت سرمايه اين صندوق و حمايت هاي ديگر مي توان معدنکاران بخش خصوصي را حمايت كرد، در حقيقت اين صندوق فقط براي حمايت معدنکاران بخش خصوصي است و در مدت يکي دو ماه اخير مجددا با تفاهم نامه اي که بين بانک ملت و اين صندوق امضا شده است 51ميلياردتومان اعتبار هم در آن حوزه به معدنکاران اختصاص يافته كه اين رقم اضافه بر رقمي است که در حال حاضر عملياتي مي شود.

    به گفته رييس هيات عامل ايميدرو در راستاي تحقق برنامه پنجم توسعه و به منظور ساماندهي ناوگان ماشين آلات و تجهيزات معدني كشور، دفتر زيرساخت و تجهيز معادن ايميدرو، طرح تامين و توليد ماشين آلات سنگين معدني و صنايع معدني را تدوين و پس از جلسات متعدد كارشناسي با شركت هاي مرتبط و نظام بانكي به مرحله عملياتي رسانده است.

    در ادامه اين نشست، مدير عامل بانک ملت ضمن تشکر از دكتر کرباسيان و با تاكيد بر ضرورت توسعه معادن و صنايع معدني و پيشرفت منابع زير بنايي و اثر گذار بر صنعت گفت: هدف از امضاي اين تفاهم نامه پرداخت تسهيلات به بخش معادن است، به طوري که معدنکاراني که نياز به خريد ماشين آلات و تجهيزات- چه به صورت ارزي و چه ريالي- دارند، بانک طبق تفاهم صورت گرفته با کمک صندوق فعاليت هاي معدني آن را با توجه به شرايط پرداخت خواهد کرد.

    ديوان دره اي گفت: براساس تفاهم نامه امضا شده با بانک ملت، تعداد تقريبي پيش بيني شده توليد و تامين انواع ماشين آلات مورد نياز براي مدت پنج سال، يک هزار و 200 دستگاه است. اين تعداد براي سال اول حدود 120 دستگاه ماشين آلات سنگين معدني پيش بيني شده است.

    اجراي سياست هاي حمايتي و نظارتي سازمان از طريق ارايه يارانه سود تسهيلات مربوط به تامين و توليد ماشين آلات سنگين دست اول مورد نياز خريداران براي مدت تفاهمنامه بخشي ديگر از مفاد تفاهمنامه را تشكيل مي دهد.

    مطابق اين تفاهم نامه، واردات ماشين آلات معدني دست دوم به كشور بر اساس مجوز قانوني اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزيابي و ارائه گواهي عمر مفيد براي ماشين آلات تامين شده توسط شركت يا شركت هاي تامين كننده طرف تفاهم از طريق ايميدرو و ارائه تسهيلات خريد براي اين ماشين آلات توسط بانک انجام خواهد شد.

    به اين ترتيب وظيفه بانک در اين تفاهم نامه، اعطاي تسهيلات به ميزان حداكثر 80 درصد قيمت فاكتور خريد ماشين آلات سنگين معدني دست اول به معرفي شدگان گروهي از سوي سازمان توسعه است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:49  توسط   | 

واردات ماشين آلات معدني دست دوم آزاد شد


 

نايب رئيس خانه معدن از آزاد شدن واردات ماشين آلات معدني دست دوم خبر داد.

    محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين که آزادسازي واردات ماشين آلات دسته دوم معدني يکي از پيشنهادات تشکل هاي معدني به دولت يازدهم بود، گفت: در همين راستا مجوز واردات ماشين آلات دست دوم موردنياز در فعاليت هاي معدن کاري صادر شده است.

    او با اشاره به اين که براساس پيشنهاد تشکل هاي معدني محدوديتي براي عمر ماشين آلات معدني دست دوم ايجاد نشده است، گفت: شرکت هپکو به عنوان بزرگ ترين توليدکننده ماشين آلات معدني مانند لودر و بولدوزر به دليل تحريم ها دچار مشکلات زيادي شده و شرايط مناسبي براي توليد ندارد به همين دليل تامين ماشين آلات معدني دچار معضل شده است.

    بهرامن با بيان اين که بسياري از ماشين آلات معدني موردنياز کشور از چين وارد مي شود، گفت: استفاده از ماشين آلات دست دوم معدني در همه جاي دنيا مرسوم است و اين کار بويژه در حوزه هايي که امکان ساخت داخل وجود ندارد، ضروري است.به گفته نايب رئيس خانه معدن اختلاف قيمتي زيادي بين ماشين آلات معدني نو و دست دوم وجود دارد و استفاده از اين ماشين آلات بويژه در معادن کوچک و متوسط ضروري است.

    

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:49  توسط   | 

دیزل ژنراتور

به ترکیبی از یک موتور دیزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی، اطاقک پوشاننده، عایق‌های صدا، سیستمهای کنترل، قطع کننده‌های اضطراری مدار، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که به عنوان یک مجموعه به یک دیگر متصل شده باشند دیزل ژنراتور می‌گویند . موتور ژنراتورها می‌توانند از ۱ تا ۲۰ کیلو ولت آمپر (KVA) برای منازل، فروشگاهها، ادارات کوچک و تا (2000KVA/2MVA) قابل استفاده برای مجتمع‌های اداری بزرگ و کارخانه‌ها برق تولید کنند . یک ژنراتور ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر را می‌توان درون یک اطاقک ایزوله قابل حمل قرار داد . ژنراتورهای ۵ مگاوات برای ایستگاههای کوچک تولید برق استفاده می‌شوند و برای این منظور می‌توان از چندین دستگاه ژنراتور استفاده کرد . ژنراتورها در سایزهای بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهیزات فرعی به آنها اضافه می‌گردد .

دیزل ژنراتورهای کوچک تا ۲۵۰ کیلو ولت آمپر نه تنها برای تولید برق اضطراری بلکه به جهت تامین برق مورد نیاز به صورت مستمر یا در زمان اوج مصرف و یا حتی در زمانی که کمبود زنراتورهای بزرگتر حس می‌شود استفاده می‌شوند . کشتی‌ها و بسیاری از وسائل نقلیه بزرگ زمینی مانند قطارها نیز از دیزل ژنراتور نه فقط برای تامین برق روشنایی بلکه برای تامین نیروی محرکه مورد نیاز خود استفاده می‌کنند . به وسیله نیروی محرکه برقی می‌توان حرکت یکنواخت و قدرتمندتری علاوه بر استفاده مناسب تر از فضا داشت . محرکه‌های برقی قبل از جنگ جهانی اول در کشتی‌ها مورد استفاده قرار گرفتند و در طول جنگ جهانی دوم به تکامل رسیدند .

دستگاههای تولید برق بر اساس ظرفیت تولید نرمال تا ماکزیمم و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تولید برق مستمر یا اضطراری انتخاب می‌شوند .


برچسب‌ها: دیزل ژنراتور
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:43  توسط   | 

دیزل ژنراتور چیست ؟

دیزل ژنراتور مجموعه ای است ترکیبی از یک موتور دیزل و یک ژنراتور الکتریکی به همراه اجزایی دیگر نظیر سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و ... که برای تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی، در مواقعی که نیاز به برق اضطراری هست یا حتی کاربردهای دائم مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع : دیزل ژنراتور چیست؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:38  توسط   | 

بچینگ پلانت چیست؟

بچینگ پلانت چیست؟

بچینگ پلانت دستگاهی است برای آماده سازی بتون در مقیاس زیاد.

در پروژه های عمرانی بزرگ اغلب پیمانکاران اگر بخواهند بتن مورد نیاز خود را از کارگاه های تولید بتن خریداری کنند باید متحمل هزینه سنگینی شوند. از این رو بیشتر ترجیح می دهند که یک ایستگاه تولید بتن در محل کار خود مستقر کنند که به مراتب هزینه کمتری برایشان در بر خواهد داشت . بچینگ پلانت یا batch plant بخش اصلی یک ایستگاه تولید بتن است...


ادامه مطلب را در لینک زیر بخوانید : 

بچینگ پلانت 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:56  توسط   | 

شن و ماسه

انواع شن و ماسه

 

شن و ماسه : مواد بدون سيمان و مجزائي هستند که از متلاشي شدن طبيعي سنگهاي سطح زمين حاصل مي شوند. با وجود اينکه اين مواد در سطح زمين هميشه با هم يافت مي شوند ولي در نوع و دانه بندي با هم تفاوت هائي دارند. بطور کلي طبق تعريف (ASTM) American secialy fortedeting Material

ماسه (Sand) : عبارت است از مواد زاويه داري که از سايش و خرد شدن طبيعي سنگها حاصل شده و دانه هاي آن از الک شماره 8/3 اينچ و تقريباً تماماً از الک شماره 4 يا 76/4 ميليمتر عبور نمايد و يا اينکه تماماً روي الک شماره 200 مش باقي بماند.

شن (Gravel) : عبارتند از مواديکه بطور طبيعي از سايش و خرد شدن سنگها حاصل شده و غالباً روي الک شماره 4 يا 76/4 ميليمتر باقي بماند و تماماً از الک شماره 2/1 (2) اينچ عبور نمايند.

بطور کلي در کارگاه هاي توليد شن و ماسه دو نوع شن و ماسه توليد مي شود :

1-شن و ماسه طبيعي که مستقيماً از سرند کردن و شستن و دانه بندي مخلوط شن و ماسه طبق نياز مصرف کننده تهيه مي شود که دانه هاي طبيعي دارند.

2-شن و ماسه شکسته که از خرد کردن قطعات بزرگ سنگ (Over Size) درون سنگ شکن و شس مح محلهای مصرف شن وماسه در ساختمان

 

 

محل های مصرف شن و ماسه در ساختمان

علاوه برمصرف شن وماسه که اصلی ترین ومهم ترین محل مصرف شن وماسه است در پی سازی اکثر ساختمان های بیشتر از دوطبقه از بتن استفاده می شود در چیدن دیواره های آجری برای چیدن آجر از ملات ماسه سیمان استفاده می شود

برای فرش وموزائیک ونصب کاشی از ملات ماسه وسیمان استفاده می شود همچنین برای دانه بندی کف فضاهایی که روی زمین ساخته می شوند برای اینکه از نفوذ رطوبت به سطح جلوگیری شود از شن با ابعاد مختلف استفاده می شود برای محفوظ نگه داشتن لوله های تاسیسات که در کشورما معمولا از کف ساختمان عبور می کند علاوه بر ضد زنگ پشم شیشه ونایلون و؟؟؟؟ روی لوله ها با یک لایه ماسه غیر آهکی می پوشاند تا مواد آهکی احتمالی موجود در پوکه یا ملات روی آن اثر نکند

ابعاد شن و ماسه: به دانه های بسیار ریز ماسه بادی وبه دانه های درشت تر ماسه به دانه های درشت تر از آن هم شن قلوهسنگ وپاره سنگ وتخته سنگ و صخره اطلاق می شود

در صنعت ساختمان به دانه های سنگی که قطر آن در حدود 2 میلی متر یا کوچکتر باشد ماسه می گویند وبه دانه های که قطر آن از 2 میلی متر بیشتر باشد شن نخودی وبه دانه های بزرگتر از 6 میلی متر شن گفته می شود

به طور کلی بهترین دانه بندی برای ماسه آن است که قطر 33 درصد دانه های آن بین08/0تا 05/0 میلی متر وقطر 33% دانه های آن بین 5/0تا 1 میلی متر وقطر بقیه دانه های بین 1تا 2 میلی متر است

منابع تهیه شن و ماسه: شن وماسه برای کارهای ساختمان به دوگونه تهیه می شود

1-شن وماسه طبیعی

2-شن وماسه شکسته

شن وماسه طبیعی

دربستر رودخانه پس از فصل بارندگی مقدار زیادی شن وماسه باقی می ماند که پس از کم شدن آب رودخانه ها این منابع در دسترس قرا رمی گیرد که ماسه هارا پس از شستن وسرندکردن استفاده می کنند

شن وماسه شکسته

تکه سنگ های درشت را پس ار تعیین جنس بوسیله سنگ شکن های مختلف شکسته وخرد می کنند وسپس با الک های مخصوص دانه بندی نموده واستفاده می کنند منابع طبيعي شن و ماسه طبيعي

رودخانه، يخچال، مخروط واريزه، بادي

الف) رودخانه: با توجه به اطلاعات زمين شناسي يك سنگ يا ذره

به صورت هايي معلق، غلتيدن و محلول درآب حركت مي كند . اين ذرات يا سنگ ها در اثر برخورد با يكديگر يا با كف رودخانه در اثر تكرار خرد و ساييده مي شوند و به صورت گرد شده در مي آيند حمل مواد در رودخانه بستگي به انرژي محيط دارد كه اين انرژي محيط به صورت شيب رودخانه ، مقدار آب، سرعت آب تامين مي شود. در ابتداي رود به دليل اينكه حجم مواد راسب شده توسط رودخانه كم و ذرات گرد گوشه اند كه معلول انرژي بالاي محيط است محل مناسبي براي تهيه شن و ماسه نمي باشد.

محدوده پاياني رود به علت انرژي كم آب اين نواحي عمدتا لاي و رس رسوب مي شوند بنابراين محدوده پاياني رود محل مناسبي براي تهيه شن و ماسه نمي باشد ولي بهترين محل براي تهيه شن و ماسه هاي ساختماني محدوده مياني رود مي باشد.

كه قسمت اعظم شن و ماسه كشور از منابع ابرفتي بستر رودخانه ها تامين مي شود ويژگي ديگر اين ابرفتها تجديدپذيري آنها است كه در فصلهاي سيلابي جايگزين مي شود.

هنگامي كه رود از يك دره پر شيب وارد يك سطح افقي يا كم شيب بخشي از موادي كه توسط رود حمل مي شود بر جاي گذارده مي شود كه رسوبات مواد حمل شده رود در اين جهت به قسمت مخروطي ، نسبتاً كوتاه و معمولاً پهن مي باشد كه راس اين مخروط راس رود است كه به اين مخروط ها مخروط افكن مي گويند. اين گونه ابرفتها كم مورد استفاده قرار مي گيرند به گونه اي ديگر از رسوبات رودخانه‌اي مثانور مي باشد به پيچ و خم هايي كه در پايين رود شكل مي گيرد مثانور مي گويند.

كه در اين محل به دليل سرعت كم جريان، آبرفتهاي به جاي گذارده مي شوند كه اكثر از ماسه ريز و ذرات درشت تر مي باشد كه مي توان براي تهيه ملات استفاده كرد.

ب) يخچال: رسوبات يخچالي با توجه به تنوع مقاومت مكانيكي آنها و اندازه دانه هايشان منبع مناسبي براي تهيه شن و ماسه نيستند و به ضرورت مورد استفاده قرار مي گيرد كه محتاج دانه آرايي شستشوي فراوانند كه به اين رسوبات يخچالي پس از ذوب شدن يخچال بر جاي گذارده مي شوند. يخرفت مي گويند.

ج) بادي: اين نوع رسوبات به دليل ريزي دانه ها كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين نوع رسوبات بخش هاي وسيعي از كشور از كويرها يافت مي شود اين نوع رسوبات در حد ماسه و ريزتر از آن است و به صورت تپه‌هاي ماسه (تلماسه) ديده مي شوند.

د) مخروط واريزه: در دامنه كوه ها سنگ‌هايي كه بر اثر هوازدگي كنده مي شوند بر اساس نيروي گرانش سقوط مي‌كنند و در پايين پرتگاه جمع مي شوند. كه در اثر سقوط اين سنگها به پايين پرتگاه به صورت پوشش مخروطي از ذرات ديده مي شود جنس اين ذرات وابسته به سنگ مادر مي باشد.

گوشه دار هم هستند چون فقط شكسته شده اند باربر خوبي نيستند و تراكم زيادي دارند نمي توان به انها اطمينان كرد چون ممكن است كه بر اثر وزن پي به شدت نشست پيدا كنند.

 

تفاوت شن و ماسه طبیعی و شکسته:

با توجه به اينکه شن و ماسه طبيعي از رويهم غلطيدن تکه هاي سنگ در اثر، جريان آب رودخانه ها و خرد شدن آنها توليد مي شود و ممکن است راهي طولاني را با سنگهاي ديگر در بستر رودخانه طي نمايد (تقريباً قطعه سنگهاي درشتر مانند آسياب ساچمه اي نسبت به قطعات ريزتر عمل مي نمايد) در نتيجه دانه هاي شن و ماسه حاصل از جريان آب رودخانه گرد گوشه بوده در صورتيکه دانه هاي شن و ماسه شکسته نيز گوشه است دانه هاي گرد گوشه بعلت آنکه سطح آنها صيقلي مي باشد داراي اصطحکاک داخلي کمتري بوده و بهتر به رويهم مي لغزد و در نتيجه در ملاتهاي ماسه سيمان بهتر زير ماله بنا شکل مي گيرند و زير آجر يا فرش موزائيک يا فرش سنگ پهن مي شوند و در بتون ريزي نيز روي همديگر لغزيده و حجم قالب را پر مي نمايند، در صورتيکه شن و ماسه شکسته بعلت تيز گوشه بودن اصطحکاک داخلي بالايي بين دانه ها وجود داشته و داراي لغزندگي مناسب به روي هم نيستند. ولي دانه هاي شکسته بعلت همين اصطحکاک داخلي زياد و تيز گوشه بودن در راه سازي مخصوصاً در قسمت روسازي راه بيشتر مورد مصرف دارند زيرا چرخهاي اتومبيل ها در موقع ترمز کردن و همچنين در موقع تغيير سرعت دادن و همچنين در سرپيچ ها که يک نيروي گريز از مرکز مايل است اتومبيل را به خارج از جاده پرتاب نمايد فقط نيروي اصطحکاک في مابين جاده و چرخ مانع پرتاب اتومبيل به خارج جاده مي شود و همچنين در موقع ترمز کردن نيروي اصطحکاک شديدي بين چرخ اتومبيل و جاده زير آن بوجود مي آيد که در اين موقع (سرپيچ ها و هنگام ترمز کردن) چرخ اتومبيل مي خواهد دانه هاي تشکيل دهنده لايه هاي روسازي را به يک طرف جمع نمايد و به اصطلاح جاده را فتيله کند و وقتيکه اتومبيل قوس را طي نمود و يا دراثر ترمز متوقف شد اين نيرو از بين مي رود و يک تغيير مکان جزئي دانه در روسازي باقي مي ماند اتومبيل بعدي در همين موقعيت اين تغيير مکان جزئي را مضاعف مي نمايد، بعد از چندي جاده مخصوصاً در سرپيچ ها پله پله شده و به اصطلاح لايه هاي روسازي زير چرخ اتومبيل ها فتيله مي شود. ماسه هاي شکسته بعلت اصطحکاک داخلي زياد به سختي روي همديگر لغزيده و زير چرخ هاي وسائل نقليه بهتر مقاومت کرده و نيروهاي وارده از چرخ اتومبيل را بهتر تحمل مي نمايد در نتيجه خيلي ديرتر از شن ماسه طبيعي زير چرخ هاي وسايل نقليه فتيله شده و جاده ديرتر موج بر مي دارد.

در بتون ريزي اگر از مصالح شکسته استفاده شود براي جابجائي بتون در قالب و پر کردن تمام زواياي آن بايد دقت بيشتر بعمل آورد ولي در اين نوع مصالح قطعه ريخته شده در شرايط مساوي داراي مقاومت فشاري و کششي بيشتري نسبت به شن و ماسه طبيعي مي باشد. ابعاد ماسه و شن شکسته کاملاً در اختيار مصرف کننده است زيرا ابعاد آن بوسيله الک هاي مخصوصي تعيين مي گردد در نتيجه بتون ريخته شده با شن و ماسه شکسته يکنواخت تر و همگن تر نسبت به شن و ماسه طبيعي مي باشد.

شن و ماسه طبیعی دارای مواد اضافی فراوانی از جمله چوب زغال و سایر مواد الی می باشد که کلیه آنها برای قطعات بتونی و ملات مضر است و مهم تر از همه شن و ماسه طبیعی به مقدار زیادی دارای دانه های ریزتر می باشد که اصطلاحا به آن خاک گویند که اگر درصد این دانه های عبوری از الک 200میکرون با توجه به نوع بتون بر طبق استاندارد ملی از 3یا 5 درصد در ماسه زیادتر باشد بصورت فیلم نازکی روی دانه را پوشانیده مانع اتصال آن با سیمان و در نتیجه با دانه مجاور می گردد که این خود موجب تضعیف قطعه ی بتونی خواهد شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:53  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر